Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2015

13:06
5975 1705 390
Reposted fromsoultraveling soultraveling vianadelle nadelle

June 02 2015

kubik
20:54
16:36
3730 7fab 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamrautyna mrautyna
kubik
10:38

June 01 2015

kubik
19:57
5931 1da9 390
Reposted fromhavingdreams havingdreams viakrybus krybus
kubik
17:30
16:24
8089 4e5a 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viafollowed followed
kubik
16:24
7935 9ea4 390
Reposted fromstylte stylte viahelpmeimhungry helpmeimhungry

May 31 2015

kubik
19:39
1187 7573 390
Gustav Klimt
Reposted fromrol rol via1901 1901
kubik
19:39
4061 7f69 390
Reposted fromgosand gosand viatwice twice
kubik
19:38
Chodź pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz (...) w duszę, chodź, pocałuję cię w serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.
— żulczyk
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatake-care take-care
kubik
19:26
kubik
19:25
kubik
19:25

May 28 2015

18:55
8214 4296 390
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viablaugranaaa blaugranaaa
18:33
0274 8b13 390
Reposted frommaking-love making-love viadisheveled disheveled
kubik
18:27
Przysięgam, że nigdy w życiu, ale to nigdy, aż do końca pierdolonego świata, przez wszystkie starości i młodości, przez wszystkie śmierci i narodziny, przez wszystkie gówno warte inicjacje i zakończenia, przysięgam na Veddera, Jezusa, Kapitana Planetę, Ojca, na wszystkie momenty, w których zrywał - budził mnie - zastanawiał, ten delikatny szept Czegoś Więcej, oddech Przeżycia, smak Przyszłego Wspomnienia, nieważne, czy było to podczas słuchania kaset, oglądania seriali, imprezowych agonii, obejmowania, ruchania, patrzenia, myślenia - przysięgam, że nigdy w życiu jej nie opuszczę.
— Jakub Żulczyk “Zrób mi jakąś krzywdę…czyli wszystkie gry video są o miłości”
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
kubik
18:27
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk

May 26 2015

11:06

May 25 2015

kubik
21:05
Najtrudniej jest wtedy, kiedy na głodzie bliskości, szukamy czegoś (zazwyczaj byle czegoś), co nam tę bliskość zastąpi, tak jak zupka chińska stłumi głód, nie odżywając przy tym organizmu.
Chcę bliżej - Krótki poradnik jak ogarnąć życie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl