Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

kubik
10:38
8723 6954 390

July 07 2015

kubik
22:16

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadiedrunk diedrunk
kubik
22:10
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
kubik
22:10
8153 5b6c 390
Reposted frompeper peper via1901 1901
22:09

June 22 2015

kubik
19:28
5622 e198 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viafollowed followed
kubik
19:21
Reposted fromweightless weightless

June 19 2015

kubik
17:55
6225 4dc5 390
Reposted fromrol rol viashakeme shakeme

June 17 2015

kubik
21:42
8860 a0f4 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter
21:36
9712 0e84 390
Reposted fromlafuene lafuene viasekundedaj sekundedaj
kubik
21:33
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
21:32
6654 3b03 390

clubpunk:

The lines and symmetry in this though. It’s pornographic 

kubik
21:29
Człowieka można skrzywdzić na wiele sposobów bez użycia pięści.
— Kristen Simmons – Paragraf 5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viakamykowata kamykowata

June 13 2015

08:49

Jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

Dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

Leżała skulona jak płód. Lewą dłoń trzymałem pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.

Julio Cortazar - Gra w klasy
(via ladymardy)

June 12 2015

14:08

June 11 2015

kubik
19:32
0073 5a73 390
Reposted frompesy pesy viawislaczka wislaczka

June 09 2015

kubik
16:12

Kiedy twoi znajomi zapoznali cię z kimś, kogo nie znałeś, po czym wyszli z pokoju...

kiedy twoi przyjaciele przedstawili cie komus kogo nie znasz i wyszli z pokoju
kubik
15:48
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaburdel burdel

June 08 2015

kubik
19:08
Kochać się z tobą tak, jakbym miał cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś zlutował nas w jeden stop.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromgdybam gdybam viaburdel burdel
19:07
4861 b797 390
Reposted frommirowsky mirowsky viaburdel burdel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl